Skip to content

www.genesis-poland.com

System Łączności Alarmowej PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 06 April 2011 20:07

Przeznaczenie /Zastosowanie systemu

Łączność alarmowa z lokalizacją pojazdów została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa podróżującym i kierowcom. W nagłych wypadkach, wymagających interwencji system umożliwia kierującemu pojazd powiadomienie odpowiednich służb. W sytuacji zagrożenia, kierujący pojazdem naciśnie przycisk, w celu uruchomienia procedury alarmowej. Przykładem zastosowania systemu SŁA Genesis jest jego wdrożenie w transporcie miejskim, gdzie zapewniona została zaawansowana dwukierunkowa transmisja głosowa oraz przepływ danych pomiędzy centrum nadzoru ruchu a pojazdem.System ten, dając możliwość lokalizacji na mapie wszystkich pojazdów poprzez wykorzystanie GPS oraz dostęp do pełnych, dowolnie konfigurowalnych informacji na temat zgłaszającego się obiektu i jego otoczenia, pozwala na podjęcie natychmiastowej akcji interwencyjnej w razie zagrożenia czyjegoś zdrowia, życia lub innych sytuacji kryzysowych.

ZALETY SYSTEMU

 

Zwiększenie bezpieczeństwa w pojeździe dla pasażerów i kierowcy.
Obniżenie
kosztów w związku z zarządzaniem w czasie rzeczywistym ruchem pojazdów
Oszczędność czasu kierowców i innych służb w poszukiwaniu pojazdu

Łatwość nadzorowania stanu realizacji powierzonych zadań.
Proste i szybkie nawiązanie połączenia głosowego między kierowcą a dyspozytorem.
Natychmiastowa identyfikacja komunikatów przesyłanych przez kierowc
ę na mapie przez dyspozytora.
Tworzenie analiz i raportów będących postawą podejmowania działań w kierunku optymalizacji wykorzystania zasobów i obniżenia kosztów eksploatacyjnych pojazdów.

 

Warunki Gwarancji dla urządzeń systemu łączności alarmowej:
Okres gwarancji: W przypadku, gdy umowa nie stanowi inaczej dla Klientów Biznesowych (Firmowych) gwarancja wynosi 12 miesięcy.
Realizacja gwarancji: Klient musi dostarczyć urządzenie na adres firmy Genesis-Poland na własny koszt. Czas naprawy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.

 

ŁĄCZNOŚĆ GŁOSOWA KIEROWCY Z DYSPOZYTOREM


1. ELEMENTY POJAZDOWE

Pulpit sterowniczy z specjalnymi przyciskami, głośnikiem
i mikrofonem
-zamontowany przy siedzeniu kierowcy.

Komputer łączności - zamontowany w środku pojazdu.

2. Naciśnięcie jednego zaprogramowanego uprzednio przycisku powoduje np.:

uruchomienie alarmu do centrum nadzoru ruchu

zgłoszenie awarii do centrum nadzoru ruchu

nawiązanie połączenia głosowego

z pre definiowanym numerem telefonu

zlokalizowanie pojazdu na mapie


Naciśniecie przez kierowcę przycisku na pulpicie

Czerwonego lub Zielonego

Wysłanie informacji alarmowej do dyspozytora

Wysłanie informacji żądania rozmowy do dyspozytora

Lokalizacja pojazdu na mapie

Lokalizacja Pojazdu na mapie

Automaczyne połącznie głosowe z dyspozytorem

Dyspozytor w wybranym czasie połączy się z kierowcą

APLIKACJA

DZIAŁANIE

lokalizacja pojazdów
nawiązywanie połączenia głosowego
aplikacja oparta o www

ANALIZY

zestawienie wykonanych kilometrów
użycie alarmów
użycia trybu rozmowy
czas pracy operatorów
czas pracy pojazdów
raport liczby przyjętych i wydanych
zleceń przez operatorów
raport ostatnich zdarzeń (zmiany stanu)
podsumowanie ilości zleceń

 

Ulotka w rozdzielczości poglądowej 1,1MB

Last Updated on Thursday, 29 December 2011 11:14