Skip to content

www.genesis-poland.com

Ochrona Budynku PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 20 April 2011 10:47

 

I Dział ochrony i kontroli budynku

1.Instalacja, przeglądy i konserwacja oraz naprawy

 • systemów alarmowych sygnalizacji pożaru,
 • systemów alarmowych sygnalizacji napadu i włamania
 • systemów kontroli dostępu
 • systemów oddymiające
 • systemów DSO
 • systemów monitoringu.

2.Przeglądy, konserwacja, ładowanie i remonty podręcznego sprzętu gaśniczego obejmującego:

 • gaśnice śniegowe
 • gaśnice proszkowe
 • agregaty gaśnicze śniegowe
 • agregaty gaśnicze proszkowe
 • piony hydrantowe
 • szafki hydrantowe
 • hydranty zewnętrzne
 • stojaki hydrantowe
 • klucze hydrantowe

3.Aktualizacja Operacyjnych Planów Obrony Przeciwpożarowej obiektów

4.Aktualizacja Planów Ewakuacji Ludzi z obiektów (budynków) w przypadku wybuchu pożaru lub wystąpienia zagrożenia terrorystycznego.

5.Usuwanie ewentualnych braków w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów (budynków) w oparciu o Decyzje Administracyjne Państwowej Straży Pożarnej